مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عصمت الله
نام خانوادگی:جعفری
نخصص ها:ادبیات فارسی ، تبلیغ

زندگی نامه

سال ورود به حوزه 1342 در حوزه علمیّه فیضیه، شهر قم
بنده در هفت سالگی مکتب خانه رفتم مشغول درس شدم چون آن زمان مدرسه نبود رسم معلّم را می گفتند ملاّ هرهفته خانه یک نفر مشغول درس بودیم حروف تهجی الابجد و قرآن ومصیبت خواندن شش سال به مکتب رفتم درضمن یک درس  ازمقدّمات را پیش مرحوم شیخ نجفی می خواندم 5 سال بعد خودم برای بچّه ها درس میگفتم در آن روستا مقدّمات هم می خواندم سال 1342 آمدم قم در منزل امام رضوان الله امتحان کردند در ادبیّات قبول شدم شهریه ای مختصری درست شد بنده درسها را با ردیف خواندم امتحان دادم قبول شدم شهریۀ رتبۀ یک می گیرم بعد هجرت به ساوه اول انقلاب بود در ستونهای قبلی کمّیت و کیفیت آنها را نوشتم  واجبات  شکیات نصاب الصبیان در روستا خواندم از برشدم به حساب الابجد آشنا هستم  درس قرآن را با هیجا ن خواندم درضمن تحصیل حساب جمع تفریق ضرب چهار عمل اصلی را یاد گرفتم وآشنا هستم تا بحال هر جا بودم مشغول درس بودم ومن الله التوفیق از روستایان بخش نوبران ساوه عصمت الله جعفری.